Sleutel-op-de-deur driegevelwoningen | De perfectie nabij

Ik ga bouwen, Sleutel-op-de-deur driegevelwoningen | De perfectie nabij, juni 2010

Heel belangrijk in het verhaal van Jan en Marleen was de voorbeeldige samenwerking met Qubo."Dat geldt ook voor ons", aldus Bart De Malsche van Qubo. "Want als klanten halsstarrig hun zin willen doordrijven en niet bereid zijn te luisteren naar de raadgevingen van vaklui zoals wij, dan loopt de samenwerking mank. Voor sommige punten hebben we Jan en Marleen op technisch vlak op andere ideeën gebracht. Het ging om ingrepen die zij anders hadden willen doen, maar waarvan we dachten dat het technisch geen goed idee was. Maar we luisterden naar elkaars opmerkingen, en alle partijen waren bereid met die opmerkingen rekening te houden, wat resulteerde in een voorbeeldige samenwerking. Zo wilden de bewoners bijvoorbeeld graag een kruipkelder onder de woning, maar wij hebben hen ervan kunnen overtuigen om dat niet te doen. Als het niet echt nodig is, zijn wij daar geen voorstander van, onder andere omwille van het risico op verzakkingen rondom de woning."