Deze website is eigendom van Qubo nv.


Contactgegevens :
Qubo nv E-mail : info@qubo.be
Zwaarveld 69 Ondernemingsnummer : 0.444.600.389
9220 Hamme
Tel : 052/499.599
Fax : 052/480.357
Inzamelen van informatie – Privacy en gegevensbescherming
De informatie op deze website is consulteerbaar zonder dat u persoonsgegevens moet verstrekken. Wanneer er u toch om persoonlijke informatie gevraagd wordt, zal deze info enkel gebruikt worden voor interne doeleinden. De informatie over u wordt u op verzoek meegedeeld. U kan deze, indien nodig en ten allen tijde, laten verbeteren of wissen. Dit d.m.v. een mail aan info@qubo.be.
Bent u het niet eens met de manier waarop Qubo uw gegevens verwerkt, dan kan u klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. www.privacycommission.be – Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.
Meer info over de manier waarop Qubo omgaat met uw gegevens vindt u in ons algemeen beleid inzake gegevensverwerking.
Door de toegang tot en het gebruik van deze website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:


Aansprakelijkheid
De op deze website beschikbare informatie is met de grootste zorg samengesteld. Deze informatie is richtinggevend en door de beknoptheid niet altijd volledig of bindend. Voor verdere, meer gedetailleerde informatie kan u contact opnemen met Qubo via mail of telefoon.


Qubo.be en cookies
Het is mogelijk dat de website van Qubo gebruik maakt van "cookies", kleine informatiebestanden die op uw harde schijf worden geschreven om de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en te versnellen.

U kunt uw browser instellen om u te waarschuwen wanneer een cookie wordt aangemaakt of om het aanmaken ervan te verhinderen. Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org.

U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat. Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website (een zogenaamde ‘session’ cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde ‘permanente’ cookie). Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat gestockeerd in de folder van uw browser.

De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.
Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of de publiciteit op een website relevanter te maken voor de bezoeker en aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

U kunt de installatie van cookies weigeren, maar dan zullen sommige onderdelen van onze website niet of niet optimaal werken. Indien u onze website verder bezoekt zonder uw cookie-instellingen aan te passen en de link “accepteren” aanklikt, gaan we ervan uit dat u de installatie van cookies aanvaardt.
Deze site maakt onder andere gebruik van volgende cookies: Addthis: __atuvc. Dit is een cookie van de externe dienst Addthis om content te sharen. Google Analytics: __utma, __utmb, __utmc, __utmz. Dit zijn cookies om de bezoekersaantallen bij te houden, deze bevatten echter geen persoonlijke gegevens.
AddToAny, dit zijn cookies om het delen op sociale media mogelijk te maken.
PHPSESSID, om in de klantensectie bij te houden of je bent ingelogd.


Geschillen
Deze online-overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of informatie op de site, vallen onder toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Dendermonde (België), en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.