Deze website is eigendom van Qubo nv.


Contactgegevens :
Qubo nv E-mail : info@qubo.be
Zwaarveld 69 Ondernemingsnummer : 0.444.600.389
9220 Hamme
Tel : 052/499.599
Fax : 052/480.357
Inzamelen van informatie – Privacy en gegevensbescherming
De informatie op deze website is consulteerbaar zonder dat u persoonsgegevens moet verstrekken. Wanneer er u toch om persoonlijke informatie gevraagd wordt, zal deze info enkel gebruikt worden voor interne doeleinden. De informatie over u wordt u op verzoek meegedeeld. U kan deze, indien nodig en ten allen tijde, laten verbeteren of wissen. Dit d.m.v. een mail aan info@qubo.be.
Bent u het niet eens met de manier waarop Qubo uw gegevens verwerkt, dan kan u klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. www.privacycommission.be – Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.
Meer info over de manier waarop Qubo omgaat met uw gegevens vindt u in ons algemeen beleid inzake gegevensverwerking.
Door de toegang tot en het gebruik van deze website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:


Aansprakelijkheid
De op deze website beschikbare informatie is met de grootste zorg samengesteld. Deze informatie is richtinggevend en door de beknoptheid niet altijd volledig of bindend. Voor verdere, meer gedetailleerde informatie kan u contact opnemen met Qubo via mail of telefoon.


Qubo.be en cookies
Het is mogelijk dat de website van Qubo gebruik maakt van "cookies", kleine informatiebestanden die op uw harde schijf worden geschreven om de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en te versnellen.

U kunt uw browser instellen om u te waarschuwen wanneer een cookie wordt aangemaakt of om het aanmaken ervan te verhinderen. Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org.

U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat. Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website (een zogenaamde ‘session’ cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde ‘permanente’ cookie). Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat gestockeerd in de folder van uw browser.

De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.
Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of de publiciteit op een website relevanter te maken voor de bezoeker en aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

U kunt de installatie van cookies weigeren, maar dan zullen sommige onderdelen van onze website niet of niet optimaal werken. Indien u onze website verder bezoekt zonder uw cookie-instellingen aan te passen en de link “accepteren” aanklikt, gaan we ervan uit dat u de installatie van cookies aanvaardt.
Deze site maakt onder andere gebruik van volgende cookies: Addthis: __atuvc. Dit is een cookie van de externe dienst Addthis om content te sharen. Google Analytics: __utma, __utmb, __utmc, __utmz. Dit zijn cookies om de bezoekersaantallen bij te houden, deze bevatten echter geen persoonlijke gegevens.
AddToAny, dit zijn cookies om het delen op sociale media mogelijk te maken.
PHPSESSID, om in de klantensectie bij te houden of je bent ingelogd.


Geschillen
Deze online-overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of informatie op de site, vallen onder toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Dendermonde (België), en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.

 

Erg trots op onze merknaam... én beschermend

Hier bij QUBO zijn we trots. En fier. Fier op de kwaliteit die we elke dag weer leveren. Trots op de uitmuntende service die we bieden. QUBO, een knipoog naar de kubusvorm van vele moderne ontwerpen, staat voor QUality Building Organisation, en dat is niet toevallig.

We zijn al een hele tijd actief en bouwden een schat aan ervaring en kennis op. Ons bouwbedrijf, dat oorspronkelijk werd opgericht door Albert De Malsche en inmiddels werd overgedragen aan de volgende generatie, heeft altijd onder hetzelfde merk gewerkt. Want zo kent iedereen ons. Wij zijn dan ook sinds 14 juli 1991 actief onder de benaming QUBO.

Doorheen de jaren hebben onze cliënten de handelsnaam en merknaam QUBO, alsook het bijhorende logo en de typerende slogan “OMDAT BOUWEN PERSOONLIJK IS”, gelinkt aan kwaliteitsvol vakmanschap voor het bouwen van mooie, betaalbare en energiezuinige woningen met een lange levensduur. Wij vinden het zeer belangrijk om deze merken overeenkomstig te beschermen. Enkel zo kunnen we bestaande en potentiële klanten in staat te stellen om de juiste partner te kiezen voor hun projecten. Zonder gevaar voor verwarring …

Daarom hebben we sinds 1993 het beeldmerk, inclusief slogan, beschermd in de Benelux. Dit onder registratienummer 75855. Daarnaast is de benaming QUBO ook als woordmerk beschermd onder registratienummer 1391473. De bescherming dekt alle activiteiten gerelateerd aan de bouwsector. Het copyright op merk, slogan en logo behoren ook toe aan onze onderneming en dit uiteraard sinds de creatie ervan in 1991.

Onze vele tevreden klanten hechten grote waarde aan de benaming QUBO. We zullen dan ook de nodige stappen ondernemen tegen partijen die dezelfde of gelijksoortige bouwproducten of -diensten aanbieden onder een identieke of overeenstemmende merknaam, handelsnaam of slogan. Onze merknaam wordt actief bewaakt en elke inbreuk zal juridisch vervolgd worden. Zonder uitzondering. Dit geldt ook voor het gebruik van andere schrijfwijzen - zonder limitatief te willen zijn -  KUBO, CUBO, QUBE, KUUB, QUBIK, QUBUS, ... en combinaties waarin deze termen een dominante rol spelen. Wij merken namelijk dat de co-existentie met deze afgeleiden van QUBO tot daadwerkelijke verwarring leidt in de praktijk. 

Mocht u toch de merknaam QUBO, ons logo of een naam of beeldmerk dat visueel, fonetisch of conceptueel gelijkend is aan QUBO willen gebruiken, dan bekijken wij graag vooraf met u of het beoogde gebruik (onder bepaalde voorwaarden) gerechtvaardigd, dan wel een potentiële inbreuk is.