Bouwbedrijf Qubo tracht steeds te streven naar een realistische en betaalbare duurzaamheid op lange termijn.

Een woning die is opgebouwd volgens de traditionele bouwwijze met robuuste materialen gaat langer mee, vraagt een beperkt onderhoud en behoudt zelfs na vele jaren haar waarde en uitstraling.

Samen met u trachten wij steeds te streven naar een doordacht ontwerp waarbij het energieverbruik zo klein mogelijk wordt gehouden. Hierbij wordt rekening gehouden met oriëntatie voor een optimale hoeveelheid zonnewinsten die het verbruik aan verwarming in de winter beperken zonder oververhitting in de zomer te creëren. Tevens zorgt een verstandig daglichtcomfort voor een minimaal verbruik aan kunstlicht. Bij vormgeving en architectuur speelt compactheid een belangrijke rol. Hoe kleiner het aandeel verliesoppervlaktes en hoe groter het geïsoleerde volume, des te lager het energieverbruik.

Technische installaties in woningen veranderen snel, wat de keuze bemoeilijkt. Net daarom is het belangrijk bij aanvang de vraag naar energie te minimaliseren en te streven naar een kosten optimaal geïsoleerde gebouwschil. Het uitwerken en uitvoeren van EPB-aanvaarde bouwknopen zijn een onderdeel hiervan.

Zoals het tweede luik van de energiedriehoek aangeeft wordt elke woning voorzien van een aandeel hernieuwbare energie.

Omdat we veel tijd in onze woning doorbrengen, is een gezond binnenklimaat meer dan noodzakelijk. Een gecontroleerde ventilatie zorgt voor het evenwicht tussen voldoende en niet overmatig ventileren om energieverlies te beperken. Door de nodige aandacht voor luchtdichtheid wordt het aandeel ongecontroleerde ventilatie via kieren en spleten beperkt.

Vanuit het concept 'levenslang wonen' wordt ook de nodige aandacht geschonken aan akoestisch comfort bij gekoppelde woningen, het organiseren van ruimtes zodat zij later een nieuwe functie kunnen krijgen, de toegankelijkheid van de woning op latere leeftijd, ....

Qubo investeert continu in verbetering van kennis en is lid van OVED (Overlegplatform Voor Energie Deskundigen), lid van BEN-campagne (Bijna Energie Neutraal) van het VEA (Vlaams Energie Agentschap), behaalde het label Energiebewuste Aannemer, realiseerde een Energie+ woning E=-12 (=nulenergiewoning + overproductie voor bvb. het opladen van een elektrische wagen), ....