QUBO team

Het team van Qubo zet al hun talenten in om van uw bouw ideeën, schetsen, tekeningen en voorbeelden een mooie woning te maken die helemaal past bij uw leefstijl. Onze passie voor bouwen!


Contacteer ons

Bouwadviseur

Bouwadviseurs


"Kandidaatbouwers advies mogen geven om hun droomhuis te verwezelijken blijft iedere keer opnieuw een uitdaging. Dit is voor de meesten de belangrijkste beslissing in hun leven. Hieraan mogen meewerken geeft mij veel voldoening, zeker als het eindresultaat een mooie gezellige thuis is zoals de bouwheer zich voorop had gesteld. "

Projectleider


"Elke klant is een nieuw verhaal, een nieuwe persoonlijkheid. Het is de kunst om mijn mening toe te lichten, zonder deze door te drukken en te streven naar een woning die duurzaam, uniform en binnen de mogelijkheden van de klant blijft. Mijn inbreng wordt op het einde telkens weer bevestigd, wanneer de klant tevreden is met het eindresultaat. "

Qubo-9319-0722

Werfleider ruwbouw

WL Ruwbouw


"De hoofddoelstelling van een werfleider is het realiseren van een vlot bouwproces met een tevreden klant als resultaat. Elke woning is verschillend en telkens een nieuwe uitdaging. Het correct aansturen van de verschillende equipes is daarom van groot belang! Wanneer er opnieuw een mooie afgewerkte woning kan worden opgeleverd, geeft dit de stimulans om steeds opnieuw tot het uiterste te gaan! "

Metser


"Het is de variatie die mijn job zo aantrekkelijk maakt. Ik maak bekistingen, giet kolommen, zorg voor aaneensluiting van beton- en steenstructuren, werk met veel materialen en plaats ook de isolatie. Het taken- en kennispakket wordt alsmaar groter. Maar dit is positief, dit maakt dat de klant een topwoning krijgt! "

Knipsel

Studiedienst, stabiliteit & ontwikkeling en service

stabiliteit en service1


""De weg naar stabiliteit is alleen met meet- en telwerk geplaveid."   Een architecturale constructie omvormen naar een degelijk uitvoerbaar bouwwerk en daaropvolgend het uiteindelijke resultaat kunnen bewonderen geeft louter en alleen voldoening. "

Calculatie en projectontwikkeling


"Het correct becijferen van een ontwerp is een heel belangrijke stap in het bouwtraject. Er wordt steeds gestreefd om het optimale uit een vooropgesteld budget te halen. Het doet mij veel plezier om op deze manier een woning mee vorm te helpen geven. "

Calculatie

Werfleider afwerking

Afwerking


"De variatie aan opdrachten, de contacten met de vele samenwerkingspartners en het resultaatgericht werken geven me de nodige voldoening. Appreciatie van de bouwheer na de nodige inspanningen om de woning tijdig op te leveren, blijft voor mij een belangrijke drijfveer. Telkens opnieuw gaan we het engagement aan met als doel de bouwheer zorgeloos te laten verhuizen.  "

Planner


"Als centrale planner ben je de schakel tussen onze werfleiders enerzijds en ons team van uitvoerders anderzijds. Het is een constante evenwichtsoefening waarbij het vaak zoeken is naar het juiste compromis om 2 tevreden partijen te bekomen. Iedere woning die opgeleverd wordt binnen de vooropgestelde termijn geeft mij een gevoel van voldoening en motivatie. "

QUBO_2013_342

Afwerker

QUBO_2013_92


"Ik krijg voldoening bij het streven naar een uitvoering die zo goed als technisch mogelijk overeenstemt met de wensen van de bouwheer. Hiervoor ben ik dus zowel het aanspreekpunt voor de werfleider als voor de klant, die beiden het uiterste van mij mogen verwachten! "

Administratieve binnendienst


"Achter elk bouwproject schuilt ook veel administratief werk. Ik kijk erop toe dat alles vlot en correct verloopt. Zo bezorg ik elke kandidaatbouwer een zorgeloos bouwtraject.  "

Administratieve binnendienst