Informatiesessie EPB door VEA

VEA (Vlaams Energie Agentschap), Informatiesessie energieprestatieregelgeving voor verslaggevers, 29/9/2014

De EPB-verslaggeving van alle woningen van Bouwbedrijf QUbo gebeurt door interne, vakbekwame EPB-verslaggevers. Door alle kennis inhuis te verzamelen is Bouwbedrijf Qubo erg goed georganiseerd en weten wij eenvoudig op uw behoeften in te spelen. De EPB-verslaggevers scholen zich permanent bij. Zo volgen zij de jaarlijkse informatiesessie van het VEA. De sessie vond plaats in het Consciencegebouw van de Vlaamse Overheid te Brussel.

Onderstaande thema's kwamen onder andere aan bod:

-Vanaf 1/1/2015 zullen nieuwe kandidaat-verslaggevers die beschikken over het vereiste diploma (architect, ingenieur, ...) naast het afleggen van een verklaring op eer dienen deel te nemen aan een opleiding, een centraal examen en permanente jaarlijkse vorming. Ook voor bestaande verslaggevers komt er een jaarlijkse hoeveelheid opleiding. 

Mevrouw De Grande van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in onderwijs en vorming gaf nadere toelichting over de beroepskwalificatie voor verslaggevers.

-De EPB-aangiftes dienen opgemaakt te worden binnen de 6 maanden na ingebruikname of einde van de bouwwerken (eerste datum van beiden geldt) en steeds binnen de 5 jaar na het verkrijgen van de bouwvergunning.

-Bij IER (Ingrijpende Energetische Renovatie) worden eisen opgelegd zoals het voldoen aan E-peil 90. Een IER is een renovatie waarbij de technische installatie om een specifiek binnenklimaat te realiseren volledig wordt vervangen en minstens 75% van de bestaande en nieuwe scheidingsconstructies, die het beschermd volume omhullen en die grenzen aan de buitenomgeving worden geïsoleerd, voor zover het geen ontmanteling betreft.